Vennootschapsvorm BV: de 7 elementen van het financieel plan

5/5

Sinds 2019 is Horeca Webzine hét interactief online magazine met het allerlaatste nieuws, tips, weetjes, inspirerende verhalen en aanbiedingen van en voor de horeca. Tweewekelijkse nieuwsbrief aan 20.197 abonnees.

Een van de belangrijkste vragen die je je moet stellen wanneer je een horecazaak wenst te starten, is de keuze van de vennootschapsvorm. Daarbij dien je je verschillende vragen te stellen, die elk minstens even belangrijk zijn. De besloten vennootschap (bv) is de geprefereerde vennootschapsvorm voor kleine en (middel)grote ondernemingen die we hier dan ook even toelichten.

Vragen

1. Welk minimumkapitaal moet ik inbrengen en hoe zwaar zijn de oprichtingsformaliteiten?

2. In welke mate wens ik een onderscheid te maken tussen de kapitaalstructuur (de aandeelhouders) en het beheer van het bedrijf (de bestuurders)?

3. In welke mate wens ik mijn persoonlijk vermogen te beschermen?

4. In hoeverre wens ik zelf de touwtjes in handen te houden?

5. In welke mate is er voor de uitoefening van mijn activiteit nood aan (vreemd) kapitaal?

Uiteraard is het aangeraden om dit uitgebreid te bespreken, dit kan in samenspraak met je accountant zodat je zeker bent dat je de juiste keuze maakt in functie van je persoonlijke situatie en je economisch project.

Eenmanszaak 

De eenmanszaak heeft het voordeel dat je er weinig voor nodig hebt: geen minimumkapitaal, geen bankattest, geen financieel plan of oprichtingsakte. Je hebt dus weinig verplichtingen, veel flexibiliteit en veel onafhankelijkheid. 

Maar tegelijkertijd ben je ook hoofdelijk aansprakelijk met al je privébezittingen. Je kan moeilijk kapitaal van derden aantrekken en je fiscaal statuut is minder voordelig dan dat van een vennootschap.

vennootschapsvorm-Horeca-Webzine

Vennootschapsvormen

Een vennootschap vraagt meer administratie maar biedt tal van operationele, financiële en fiscale voordelen, waarbij jouw persoonlijk vermogen in veel gevallen ook beter beschermd wordt. 

Sinds 1 mei 2019 heeft België een nieuw vennootschapsrecht met nog slechts 4 basisvormen: de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de coöperatieve vennootschap (cv) en de maatschap.

De bv, de nv en de cv zijn de drie vormen van kapitaalvennootschappen. Zij hebben een beperkte aansprakelijkheid en worden elk in hun eigenheid versterkt.

De besloten vennootschap 

De besloten vennootschap (bv) is de geprefereerde vennootschapsvorm voor kleine en (middel)grote ondernemingen die we hier dan ook even toelichten.

In het nieuwe vennootschapsrecht werd de vroegere bvba vervangen door de bv. Beide vennootschapsvormen lijken in ruime mate op elkaar. Ze schermen allebei het privévermogen van een ondernemer af waardoor de schuldeisers de privébezittingen niet in beslag kunnen nemen als het bedrijf in moeilijkheden komt.

MAAK KENNIS MET GERENOMMEERDE BEROEPSORGANISATIES EN CONSULTANTS 
Je beroepsorganisatie of consultancybedrijf in deze carrousel? KLIK HIER.

Een bv oprichten

De oprichting van een bv gebeurt door middel van een authentieke akte. Ook de latere inbrengen van aandeelhouders in het eigen vermogen van deze vennootschapsvorm vereisen de opmaak van een authentieke akte.

Voor het oprichten van een bv is geen maatschappelijk en minimumkapitaal nodig, maar de oprichters van een deze vennootschapsvorm moet wel voorzien in een toereikend aanvangsvermogen. Ze moeten er op toezien dat de vennootschap bij haar oprichting over een eigen vermogen beschikt dat toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

Dat eigen vermogen kan zowel in de vorm van inbreng in geld als inbreng in natura. Bij die beoordeling van het toereikend aanvangsvermogen mogen ook vreemde middelen in rekening worden gebracht zoals bankfinancieringen en achtergestelde aandeelhoudersleningen. Echter, men kan geen onderneming starten met louter en alleen vreemd vermogen.

Bij de oprichting van deze vennootschapsvorm moet er een goed uitgewerkt financieel plan liggen volgens een vast format. Het plan moet tegemoetkomen aan enkele door de wet vastgestelde criteria.

Financieel plan

In het financieel plan verantwoorden de oprichters van een bv de samenstelling en het toereikend karakter van het aanvangsvermogen. Onder het nieuwe vennootschapsrecht hecht de wetgever nog meer belang aan dit financieel plan door een aantal elementen ervan wettelijk op te leggen. Het financieel plan heeft immers twee functies.

Het financieel plan moet ertoe bijdragen dat oprichters niet al te lichtzinnig een vennootschap zouden oprichten. Het plan moet hen ertoe aanzetten grondig na te denken over de bedrijfsvoering en over de financiering.

Het financieel plan moet voldoende informatie bevatten om een rechter achteraf in staat te stellen de eventuele aansprakelijkheid van de oprichters te beoordelen. Een gedetailleerd plan biedt een rechter een zeker inzicht over de positie en de kennis van de oprichters bij de start van de vennootschap.

Zeven elementen

Het nieuwe WVV bepaalt dat het financieel plan minimaal 7 elementen moet bevatten:

1. een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid

2. een overzicht van alle financieringsbronnen en eventuele zekerheden

3. een openingsbalans en geprojecteerde balansen op 12 en 24 maanden

4. een geprojecteerde resultatenrekeningen op 12 en 24 maanden

5. een begroting van inkomsten en uitgaven voor minstens twee jaar

6. een beschrijving hypotheses voor schatting omzet en rendabiliteit

7. de naam van een externe deskundige indien die is opgetreden.

Het beroep op een externe deskundige is echter niet verplicht maar wel aangewezen. De economische cijferberoepen kunnen hier dus een belangrijke rol spelen.

Bewaring bij de notaris

De bv is niet verplicht om het financieel plan openbaar te maken. De notaris houdt het financieel plan in bewaring. Het financieel plan komt boven bij faillissement binnen drie jaar na oprichting.

De curator kan het financieel plan opvragen bij de notaris in geval van twijfel over het toereikend karakter van het aanvangsvermogen en bij discussie rond de oprichtersaansprakelijkheid van de oprichters.

Winstuitkeringen

Een winstuitkering kan alleen als de solvabiliteit en de liquiditeitspositie van de vennootschap dat toelaten. Je kan dus alleen een dividend of een tantième uitkeren als het netto-actief niet negatief wordt, of dreigt te worden, en alle opeisbare schulden van de komende twaalf maanden betaald kunnen worden. 

Deel dit blogartikel! 

Ken jij andere professionals, hobbykoks, collega’s, vrienden en/of kennissen die ook wat kunnen hebben aan onze blogartikels? We zouden het heel fijn vinden dat je dit blogartikel in jouw netwerk deelt. Het kan makkelijk met de onderstaande sociale media-knoppen. Alvast bedankt!

Abonneer je gratis op Horeca Webzine en ontvang tweewekelijks op zaterdagmorgen in je mailbox het allerlaatste nieuws, originele tips, weetjes, inspirerende verhalen en aanbiedingen van en voor de horeca.

Per direct ontvang je 5% korting op je eerste aankoop in de webshop van Chef & Knife, dé kookwinkel met een groot assortiment exclusieve Japanse en Europese koksmessen voor de hobbykok en professional, maar ook barbecues, mandolines, snijplanken, kooktoestellen, kookgerei en toebehoren..

Ben je eveneens lid van onze community, dan maak je tot 22 december 2024 ook wekelijks kans op 1 van de 5 geschenken aangeboden door deze toppers.

Om de nieuwsbrief te kunnen personaliseren, willen we graag weten wie je bent. Voor iedere lijst die je aanstipt, krijg je een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Het gratis abonnement op Horeca Webzine kan op ieder moment worden opgezegd.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Geverifieerd door MonsterInsights