De 7 arbeidsrisico’s om rekening mee te houden voor een fijne werksituatie

5/5

Sinds 2019 is Horeca Webzine hét interactief online magazine met het allerlaatste nieuws, tips, weetjes, inspirerende verhalen en aanbiedingen van en voor de horeca. Tweewekelijkse nieuwsbrief aan 20.139 abonnees.

Voor werknemers in de horeca is een fijne werksituatie belangrijk. Hierdoor voelen ze zich prettig, houden ze plezier in hun werk en blijven ze gezond. Zo zorg je voor goede arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf. Hou rekening met deze 7 arbeidsrisico’s voor een fijne werksituatie in de horeca.

Inhoudsopgave

Uitzendkrachten

Werken in de horeca kan zwaar zijn, zowel qua werkdruk als wat betreft fysieke belasting. Bovendien is het werk niet vrij van risico’s. Uit onderzoek blijkt dat vooral uitzendkrachten in de horeca de kans lopen betrokken te raken bij een bedrijfsongeval.

In jouw horecabedrijf wil je dit natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Dit doe je door veel aandacht te besteden aan het creëren van goede en veilige arbeidsomstandigheden. Hoe pak je dit aan, waar moet je op letten en welke regels gelden hiervoor?

arbeidsrisico

Goed arbobeleid

De belangrijkste wettelijke regels rond arbeidsomstandigheden kun je vinden in de Arbowet.

De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan deze regels houden, onder meer door onaangekondigd bedrijfsbezoeken af te leggen.

Als de inspectie vaststelt dat de arbeidsomstandigheden tekortschieten, kan dat fikse boetes tot gevolg hebben.

Als werkgever doe je er daarom goed aan een gericht arbobeleid te ontwikkelen. Daarmee voorkom je dat de Inspectie SZW bij een controle tekortkomingen vindt.

Bouwstenen

De belangrijkste bouwstenen van een goed arbobeleid zijn:

  • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E): Met een RI&E breng je de risico’s voor je personeel in kaart. Het maken van een RI&E is verplicht.
  • Plan van aanpak: Op basis van de RI&E schrijf je een plan van aanpak met maatregelen om de risico’s aan te pakken.
  • Voorlichting en instructie: Je bent verplicht je werknemers te vertellen wat de arbeidsrisico’s zijn en hoe ze deze kunnen voorkomen of beperken.
  • Ziekteverzuimbeleid: Leg in een ziekteverzuimbeleid en een protocol vast hoe je wilt omgaan met ziekteverzuim.
  • Preventiemedewerker: Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker hebben. Dit is iemand die alle bedrijfsrisico’s kent en de collega’s hierover kan voorlichten.
  • Bedrijfshulpverlening (BHV): Voor de veiligheid van zowel werknemers als gasten moet je zorgen voor voldoende BHV’ers die in gevaarlijke situaties hulp kunnen verlenen.
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): In een dergelijk onderzoek stelt de bedrijfsarts vast of je werknemers gezondheidsproblemen hebben als gevolg van hun werk. Je werknemers zijn niet verplicht hieraan mee te werken.
1209-chefkoks-Horeca-Webzine-arbeidsrisico

Arbeidsrisico’s in de horeca

Elke bedrijfstak kent specifieke arbeidsrisico’s, zo ook de horecabranche. De Inspectie SZW heeft een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste arbeidsrisico’s voor de horeca.

Hierna worden per risico de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van je werknemers beschreven. Ook lees je wat je als horecaondernemer kunt doen om dit te voorkomen.

1. Fysieke belasting

Belangrijke oorzaken van (langdurig) ziekteverzuim in de horeca zijn overbelasting van de rug, armen, nek en/of schouders.

Een aandoening ontstaat vaak door een combinatie van factoren, bijvoorbeeld lange werktijden, weinig pauze en veel repeterende bewegingen of zwaar tillen. 

Een zieke kok of een serveerster die uitglijdt. Erg onprettig, maar wees er op voorbereid.

Je kunt dit tegengaan door niet te lange diensten in te roosteren en voldoende pauzes in te lassen. Geef je werknemers afwisselend werk, als dat mogelijk is. Zie erop toe dat ze correct tillen of voorkom te zwaar tillen door een steekwagen of kar beschikbaar te stellen. Zorg ook voor voldoende zitgelegenheid en in hoogte verstelbare werkplekken.

Verbranden, snijwonden, struikelen en uitglijden. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maak je horecazaak veilig voor je personeel.

2. Werkdruk

De horecasector heeft grote moeite met het vinden van personeel. Door dit werknemerstekort kan een (te) hoge werkdruk ontstaan. Werkdruk is een van de belangrijkste ziekmakers in de horeca.

Het kan bij werknemers zorgen voor stressklachten, zoals vermoeidheid, slaapproblemen, onzekerheid en – op langere termijn – overspannenheid of een burn-out.

Voorkom dat je werknemers onder te hoge druk moeten werken. Op internet zijn tal van instrumenten te vinden waarmee je eenvoudig de werkdruk kunt meten. Blijkt de werkdruk te hoog te zijn, neem dan maatregelen om de oorzaken weg te nemen.

3. Agressie en geweld

Horecapersoneel wordt geregeld geconfronteerd met agressief, intimiderend en zelfs gewelddadig gedrag van klanten. Vooral werknemers in de bediening hebben hiermee te maken. Dit kan een negatieve, onveilige werksfeer tot gevolg hebben. Het kan zelfs leiden tot ziekteverzuim en langdurige uitval.

Je wilt natuurlijk niet dat je werknemers slachtoffer worden van agressie of geweld. Maak daarom duidelijke afspraken over hoe je met agressie omgaat, bijvoorbeeld in een protocol of gedragscode. Huur eventueel beveiligers in of installeer camera’s.

Zorg in elk geval voor registratie en evaluatie van incidenten en voor de opvang van werknemers die agressief gedrag meemaken.

4. Geluid

In de horeca kan de blootstelling aan geluid hoog zijn. Denk aan discotheken, evenementen of andere gelegenheden met harde muziek.

Ook het geluidsniveau van apparatuur in de keuken en spoelkeuken kan hoog zijn, vooral als er veel machines in een betegelde ruimte staan. Langdurige blootstelling aan geluid boven 80 decibel kan leiden tot de beroepsziekte lawaaidoofheid.

Lawaaidoofheid is te voorkomen door te zorgen dat het geluidsniveau in jouw horecagelegenheid onder de wettelijke norm van 80 decibel blijft.

Komt het daar toch boven, dan ben je verplicht maatregelen te nemen. Zoals het geven van goede voorlichting aan je werknemers en het beschikbaar stellen van gehoorbescherming.

5. Gevaarlijke stoffen

In de horeca wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt, zoals professionele reinigingsmiddelen en koolzuur- of stikstofcilinders in biertapinstallaties. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid als ze vrijkomen of als ze niet volgens de richtlijnen worden toegepast.

Beschrijf de gevaarlijke stoffen en hun risico’s duidelijk in je RI&E. Beperk het gebruik van deze stoffen tot een minimum. Gebruik waar mogelijk een vervangend middel dat minder gevaarlijk is.

Geef werknemers beschermingsmiddelen en zorg altijd voor een veilige opslag. Zorg dat gevaarlijke stoffen buiten het bereik van kinderen blijven.

6. Drukapparatuur

Veel horecagelegenheden beschikken over een kelderbierinstallatie. Dit is een tank waarin het bier onder druk wordt bewaard. Als het drukapparaat defect raakt, kunnen de druk en eventuele gevaarlijke stoffen in het apparaat vrijkomen. Dit kan letsel of verstikking tot gevolg hebben.

Kelderbierinstallaties vallen onder het Warenwetbesluit Drukapparatuur en onder een specifiek keurings- en controleregime. Als je een kelderbierinstallatie in gebruik hebt, laat die dan periodiek keuren door een daartoe bevoegd keuringsinstituut.

Bij een controle door de Inspectie SZW moet je de juiste keuringsdocumenten kunnen overleggen.

7. Arbeid door jongeren

In de horeca wordt hard gewerkt. Voldoende rust krijgen is voor je werknemers dan ook heel belangrijk. Dat geldt zeker voor jongere werknemers. En dat zijn er veel, want bijna een derde van het horecapersoneel is jonger dan 20 jaar.

Voor jongeren onder de 18 gelden zelfs afwijkende regels voor werk- en rusttijden. Zorg dat je je hieraan houdt.

Besteed bij jongeren ook extra aandacht aan het geven van voorlichting en instructie over hun werkzaamheden. Jongere werknemers lopen meer veiligheids- en gezondheidsrisico’s en zijn vaker betrokken bij ongevallen.

Dit komt doordat zij nog weinig werkervaring hebben en minder snel gevaar zien. Om die reden is het ook belangrijk om meer toezicht te houden op het werk van jongeren.

Deel dit blogartikel! 

Ken jij andere professionals, hobbykoks, collega’s, vrienden en/of kennissen die ook wat kunnen hebben aan onze blogartikels? We zouden het heel fijn vinden dat je dit blogartikel in jouw netwerk deelt. Het kan makkelijk met de onderstaande sociale media-knoppen. Alvast bedankt!

Abonneer je gratis op Horeca Webzine en ontvang tweewekelijks op zaterdagmorgen in je mailbox het allerlaatste nieuws, originele tips, weetjes, inspirerende verhalen en aanbiedingen van en voor de horeca.

Per direct ontvang je 5% korting op je eerste aankoop in de webshop van Chef & Knife, dé kookwinkel met een groot assortiment exclusieve Japanse en Europese koksmessen voor de hobbykok en professional, maar ook barbecues, mandolines, snijplanken, kooktoestellen, kookgerei en toebehoren..

Ben je eveneens lid van onze community, dan maak je tot 22 december 2024 ook wekelijks kans op 1 van de 5 geschenken aangeboden door deze toppers.

Om de nieuwsbrief te kunnen personaliseren, willen we graag weten wie je bent. Voor iedere lijst die je aanstipt, krijg je een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Het gratis abonnement op Horeca Webzine kan op ieder moment worden opgezegd.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Geverifieerd door MonsterInsights