Dit zijn de nieuwe maatregelen voor de horeca sinds 9 oktober

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Sinds 9 oktober 2020 zijn er weer nieuwe maatregelen in het kader van corona. We nemen hieronder integraal de specifieke maatregelen voor de horecasector over van het Koninklijk Besluit. 

Inrichtingen

In de inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere drankgelegenheden gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten:
1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;
2° een maximum van 10 personen per tafel in de restaurants en een maximum van 4 personen per tafel in de andere drankgelegenheden is toegestaan;
enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
4° elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;
postcovid maatregelen Horeca Webzine Manutan
6° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel;
7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
9° restaurants en drankgelegenheden mogen geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur en tot 01.00 uur voor de restaurants en tot 23.00 uur voor de andere drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf dit sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot minstens 6 uur ‘s ochtends;
10° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

In afwijking van het eerste lid, 2°, mag een huishouden een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

bubbelbende bubbelbende app Horeca Webzine maatregelen
App ‘Bubbelbende’ helpt de horeca met de verplichte registratie van de gasten.

Wat wordt verstaan onder een restaurant?

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “restaurant” verstaan: de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Art. 5bis. Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen is verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

(Onderdelen van) ondernemingen die gesloten blijven

Art. 6. De volgende ondernemingen of onderdelen van ondernemingen blijven gesloten:
1° de jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is;
2° de discotheken en dancings.
gratis abonnement Horeca Webzine

Maatregelen omtrent registratie buiten de horeca

Art. 6bis.
§ 1. De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen :
– de wellnesscentra;
– de gemeenschappelijke sportlessen;
– de zwembaden;
– de casino’s en de speelautomatenhallen;
§ 2. De gegevens bedoeld in de eerste paragraaf moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Gratis abonnement

Abonneer je gratis op Horeca Webzine en ontvang tweewekelijks op zaterdagmorgen in je mailbox het allerlaatste nieuws, originele tips, weetjes, inspirerende verhalen en aanbiedingen van en voor de horeca.

Zonder dat je er iets extra hoeft voor te doen, maak je ook tweewekelijks kans op tal van culinaire geschenken.

Om de nieuwsbrief te kunnen personaliseren, willen we graag weten wie je bent. Voor iedere lijst die je aanstipt, krijg je een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Het gratis abonnement op Horeca Webzine kan op ieder moment worden opgezegd.

Nieuwe berichten