Vrijstelling bijdragen FAVV en versoepeling regels voor horeca

5/5

Sinds 2019 is Horeca Webzine hét interactief online magazine met het allerlaatste nieuws, tips, weetjes, inspirerende verhalen en aanbiedingen van en voor de horeca. Tweewekelijkse nieuwsbrief aan 20.243 abonnees.

FAVV vrijstelling versoepeling

Minister van Middenstand David Clarinval geeft de horecasector en detailhandel extra steun. Dit jaar zijn ze geen bijdrage verschuldigd aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De vrijstelling van de heffing vormt een aanvulling op andere maatregelen die het FAVV eerder nam voor de sector. Dat staat te lezen op de website van het agentschap.

FAVV

Meer dan 1.300 medewerkers van het FAVV, waarvan meer dan de helft actief op het terrein, zien in alle onafhankelijkheid toe op de veiligheid van de voedselketen. Hiervoor voeren ze jaarlijks bijna 120.000 controles uit en nemen ze monsters van de grondstoffen of voedingsmiddelen die je dagelijks eet. Voor de analyses beschikt het FAVV over vijf eigen laboratoria en doen ze ook beroep op een zeventigtal externe laboratoria voor minder courante analyses.

Vrijstelling bijdragen FAVV en versoepeling regels voor horeca 1

Wat wordt voornamelijk gecontroleerd?

  • De hygiëne: de belangrijkste factor voor je gezondheid.
  • De infrastructuren en het bedrijfsmateriaal.
  • De traceerbaarheid: de herkomst en de bestemming van de producten.
  • De etikettering: de informatie die je wordt gegeven, moet de regels die in Europa zijn vastgelegd, nauwgezet volgen.
  • Alles wat op Europees grondgebied komt via een van de Belgische toegangswegen (haven, luchthaven, …)
  • De verplichting voor de etablissementen om elk eventueel probleem dat wordt vastgesteld, te melden aan het FAVV.
  • De uitvoering van de nodige controles door de handelaar of restaurateur zelf in verband met zijn activiteit (zelfcontrole van de ondernemingen).

Alle bedrijven die met voeding in contact komen, waaronder horecazaken, moeten gekend zijn bij het FAVV en systematisch gecontroleerd worden door de inspecteurs. De frequentie hangt af van de grootte van de onderneming.

partner Resengo overlegcomité corona Horeca Webzine juridisch staartje
- ADVERTENTIE -

Autocontrole

Als bedrijf die actief is in de voedselketen, ben je wettelijk verplicht om te beschikken over een autocontrolesysteem (ACS). Voor de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, bevat het ACS de Goede hygiënepraktijken (GHP) en dient het gebaseerd te zijn op de HACCP – principes (Hazard Analysis and Critical Control Points). In de primaire productie, is het autocontrolesysteem gebaseerd op de naleving van de hygiënevoorschriften en op het bijhouden van de nodige registers.

FAVV-autocontrolesysteem-smiley-Horeca-Webzine

Vrijstelling

Normaal gezien moesten 67.790 horecazaken en ondernemers in de detailhandel die onder toezicht van het FAVV staan – zoals marktkramers of uitbaters van foodtrucks – samen 10,68 miljoen euro betalen, maar zij worden daar nu van vrijgesteld. 

Op 13 november 2020 wordt in het Belgisch Staatsblad het wetsontwerp gepubliceerd dat horecazaken en ambulante bedrijven vrijstelt van de betaling van de jaarlijkse bijdrage aan het FAVV voor het jaar 2020.

Dit ontwerp werd genotificeerd aan de Europese instanties en goedgekeurd door de gezondheidscommissie van de Kamer en de plenaire vergadering. De vrijstelling zal meteen van kracht zijn.

Concreet kan het FAVV nu de nodige stappen nemen om bedrijven persoonlijk op de hoogte te brengen van deze vrijstelling en anderen die deze bijdrage voor 2020 al spontaan hebben betaald , te crediteren of terug te betalen.

De bijdrage aan het FAVV varieert per onderneming van 49,24 tot 3.433,82 euro. Het bedrag is afhankelijk van de activiteit, de omvang van de zaak en het aantal werknemers.

Versoepeling

De vrijstelling van de heffing vormt een aanvulling op andere maatregelen die het FAVV eerder nam voor deze sector:

  • Take away: horecazaken die een toelating van het FAVV bezitten, kunnen tijdelijk traiteurdiensten aanbieden en maaltijden bij klanten thuis leveren zonder dat daar een aparte registratie voor nodig is. Wel wordt aan hen gevraagd om alle nodige maatregelen te nemen om wachtrijen te voorkomen.
  • Autocontrolesystemen van bedrijven: De uiterste datum voor het opnieuw bekomen van de validatie van het autocontrolesysteem wordt aangepast. Deze verlenging loopt tot 31/03/2021 en is van toepassing op alle sectoren.
  • Aangepaste checklist: in deze periode blijven de controles essentieel. In de distributiesector (take away, winkels,…) wordt tijdelijk een aangepaste checklist gehanteerd. Dit wil zeggen dat de medewerkers van het Agentschap zich vooral focussen op de aspecten van voedselveiligheid en de controle op documenten wordt beperkt. Het doel van deze checklist light is om de controle ter plaatse zo kort mogelijk te houden.

Deze maatregelen worden gedetailleerd beschreven op de website van het FAVV

Abonneer je gratis op Horeca Webzine en ontvang tweewekelijks op zaterdagmorgen in je mailbox het allerlaatste nieuws, originele tips, weetjes, inspirerende verhalen en aanbiedingen van en voor de horeca.

Per direct ontvang je 5% korting op je eerste aankoop in de webshop van Chef & Knife, dé kookwinkel met een groot assortiment exclusieve Japanse en Europese koksmessen voor de hobbykok en professional, maar ook barbecues, mandolines, snijplanken, kooktoestellen, kookgerei en toebehoren..

Ben je eveneens lid van onze community, dan maak je tot 22 december 2024 ook wekelijks kans op 1 van de 5 geschenken aangeboden door deze toppers.

Om de nieuwsbrief te kunnen personaliseren, willen we graag weten wie je bent. Voor iedere lijst die je aanstipt, krijg je een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Het gratis abonnement op Horeca Webzine kan op ieder moment worden opgezegd.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Geverifieerd door MonsterInsights