Consumenten willen garanties over wat op ze hun bord krijgen. Laat je hierbij helpen door het FAVV.

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

De consumenten willen garanties over wat ze op hun bord krijgen bij jou in de zaak. En dat is normaal. Daarom voert het FAVV regelmatig controles uit in de gehele voedselketen om erop toe te zien dat wat geserveerd wordt, veilig is. Bereid je hierop voor en laat je helpen bij het opzetten van je autocontrole.

De voedselketen

Zoals de naam al laat vermoeden, is de voedselketen een opeenvolging van schakels, te beginnen met de productie ervan gevolgd door een eventuele verwerking tot meer afgewerkte voedingsmiddelen. Vervolgens het transport en de distributie in winkels of restaurants, om uiteindelijk op je bord te belanden.

In elke fase voert het Federaal Agentschap Voor Voedselveiligheid (FAVV) strenge controles uit op het vlak van hygiëne, traceerbaarheid en conformiteit. En dit zou moeten leiden dat je uiteindelijk met je ogen dicht kunt eten en drinken in een horecazaak.

FAVV

1.300 medewerkers van het FAVV, waarvan meer dan de helft actief op het terrein, zien in alle onafhankelijkheid toe op de veiligheid van de voedselketen. Hiervoor voeren ze jaarlijks bijna 120.000 controles uit en nemen ze monsters van de grondstoffen of voedingsmiddelen die je dagelijks eet. Voor de analyses beschikt het FAVV over vijf eigen laboratoria en doen ze ook beroep op een zeventigtal externe laboratoria voor minder courante analyses.

FAVV Horeca Webzine

Wat wordt voornamelijk gecontroleerd?

  • De hygiëne: de belangrijkste factor voor je gezondheid.
  • De infrastructuren en het bedrijfsmateriaal.
  • De traceerbaarheid: de herkomst en de bestemming van de producten.
  • De etikettering: de informatie die je wordt gegeven, moet de regels die in Europa zijn vastgelegd, nauwgezet volgen.
  • Alles wat op Europees grondgebied komt via een van de Belgische toegangswegen (haven, luchthaven, …)
  • De verplichting voor de etablissementen om elk eventueel probleem dat wordt vastgesteld, te melden aan het FAVV.
  • De uitvoering van de nodige controles door de handelaar of restaurateur zelf in verband met zijn activiteit (zelfcontrole van de ondernemingen).

Alle bedrijven die met voeding in contact komen, waaronder horecazaken, moeten gekend zijn bij het FAVV en systematisch gecontroleerd worden door de inspecteurs. De frequentie hangt af van de grootte van de onderneming.

Na afloop van elke controle overloopt het FAVV samen met het etablissement alle gecontroleerde punten. Dat is een belangrijk en constructief moment waarop een echt gesprek mogelijk is. Bij een slecht resultaat van de controle neemt het FAVV in alle integriteit en objectiviteit maatregelen: waarschuwing, proces-verbaal van overtreding, inbeslagname van een product, zelfs tijdelijke of definitieve sluiting – wanneer de gezondheid van de consumenten mogelijk in gevaar is. Elke sanctie wordt gevolgd door aanbevelingen en een nieuwe controle, totdat alles in orde is.

Autocontrole

Als bedrijf die actief is in de voedselketen, ben je wettelijk verplicht om te beschikken over een autocontrolesysteem (ACS). Voor de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, bevat het ACS de Goede hygiënepraktijken (GHP) en dient het gebaseerd te zijn op de HACCP – principes (Hazard Analysis and Critical Control Points). In de primaire productie, is het autocontrolesysteem gebaseerd op de naleving van de hygiënevoorschriften en op het bijhouden van de nodige registers.

FAVV smiley Horeca Webzine

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door bedrijven die met voedsel in contact komen zoals horecazaken, worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid. Maar ook voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is en voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid. En dit in alle stadia van de productie, verwerking en distributie.

Ondersteuning bij autocontrole

Ondanks een waarschuwing en een opleiding die voorafgaand de aangekondigde controles van het FAVV gebeuren slaagt 3 op 10 van de gecontroleerden er niet in een gunstig resultaat te halen. Hieruit blijkt nog maar eens dat een degelijke begeleiding en een goede ondersteuning noodzakelijk is als je het zelf niet aan kan.


Heb jij ook interessant nieuws, tips, weetjes, een inspirerend verhaal of een aanbieding? Stuur ons de link!


Bron: FAVV

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Gratis abonnement

Abonneer je gratis op Horeca Webzine en ontvang tweewekelijks op zaterdagmorgen in je mailbox het allerlaatste nieuws, originele tips, weetjes, inspirerende verhalen en aanbiedingen van en voor de horeca.

Zonder dat je er iets extra hoeft voor te doen, maak je ook tweewekelijks kans op tal van culinaire geschenken.

Om de nieuwsbrief te kunnen personaliseren, willen we graag weten wie je bent. Voor iedere lijst die je aanstipt, krijg je een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Het gratis abonnement op Horeca Webzine kan op ieder moment worden opgezegd.

Nieuwe berichten