Zowat 550 cateraars en feestzaaluitbaters zijn de ongelijkheid beu en stappen naar de rechter 

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
cateraars cover Horeca Webzine (3)

Terwijl al heel wat deelsectoren van de horeca weer kunnen werken op een aanvaardbaar post-covid-niveau en creatief omgaan om zoveel mogelijk klanten in hun zaak te kunnen bedienen, hebben cateraars en feestzaaluitbaters nog steeds geen enkel perspectief om te kunnen doen waar ze goed in zijn: feesten verzorgen, ook voor meer dan 10 personen. Ze zien hun geannuleerde feestjes doorgaan in restaurants en in tenten van dorpscafés. Maar noch bij Horeca Vlaanderen, noch bij de overheid krijgen ze duidelijke antwoorden of ondersteuning en stappen nu naar de rechter. ‘Catering is not a crime’, klinkt het. 

Conclusie

‘Na 6 maanden zijn de cateraars en feestzalen de vergeten, compleet opgeofferde sector van de horeca. We blijven in de kou staan doordat restaurants ons werk overnemen. Zelfs door de eigen vakorganisatie Horeca Vlaanderen worden we al maanden gesust en in een doodsslaap gewiegd. Onze sector wordt opgeofferd, maar waarvoor?’, is de conclusie van de vele getuigenissen en frustraties die we mochten ontvangen en die we hieronder ook publiceren.  

Wie is hier verantwoordelijk voor?

Niemand die het weet, niemand die het begrijpt. Moet de deelsector van de horeca – zowel werkgevers als werknemers – worden opgeofferd? En dit omdat politici geen beslissingen willen en/of durven nemen omwille van de huidige crisis in een veel te lang durende regeringsvorming?

De overheid is overduidelijk de grote afwezige, en zelfs de grote schuldige in het teloorgaan van de sector van cateraars en feestzaaluitbaters.

Volgens de 550 leden van Catering & Feestzalen, de Facebookgroep beheerd door Horeca Webzine, is de overheid nalatig door hen dood te zwijgen én hen, maar ook hun klanten geen duidelijk perspectief te bezorgen door hen te zeggen van wanneer de feesten weer op normale manier kunnen plaats vinden. 

Hierdoor zijn restaurants, net als hun klanten creatief. Ze laten namelijk hun feestjes (babyborrels, uitgestelde communiefeesten, lentefeesten, huwelijksfeesten,…) doorgaan op restaurant of in ‘pop-up’-feestzalen onder de noemer ‘restaurant’ die een vast menu opmaken om deze familiefeesten te kunnen laten doorgaan. Ze maken er zelfs ongegeneerd publiciteit over op sociale media. 

“Nee, we zijn niet jaloers op de creativiteit van onze collega’s, maar wel teleurgesteld en boos op de overheid die deze feestjes oogluikend toelaat. We vinden zelfs dat de overheid dit door de gebrekkige duidelijkheid in hun communicatie en het uitblijven van controles deze ongelijkheid faciliteert. We hebben zelfs weet van discotheken of danscafés met dansmogelijkheid dewelke afgehuurd worden voor verjaardagsfeestjes of swingerparties. De regels worden er straffeloos met de voeten getreden”, volgens David Decoster, uitbater van feestzaal Den Ast in Kampenhout. 

“We hebben alvast een advokaat aangesteld om bij monde van alle 550 leden van de groep de overheid in gebreke te stellen”, liet Ilse Delaere ons nog weten.

cateraars en feestzaaluitbaters willen weer feesten

Wij willen weer feesten

De cateraars en feestzaaluitbaters eisen een correcte communicatie zodat – mits het in acht nemen van bepaalde voor hen realistische maatregelen – ze weer feesten kunnen aannemen en hun klanten weer kunnen feesten boeken zonder het risico te lopen op een boete.

De cateraars en feestzaaluitbaters lanceerden hieromtrent de banner ‘Wij willen weer feesten’ en de hashtag #wijwillenweerfeesten, maar gaan nu een stap verder. Want geef toe, 10 personen voor een feest is echt wel weinig, niet realistisch en al helemaal niet rendabel. 

Bovenal eisen de cateraars en feestzaaluitbaters dat ze per direct weer bedrijfsevents, met de algemene horecareglementering, in een professioneel kader, tot 200 personen binnen en 400 buiten kunnen organiseren. 

Ongelijkheid met de restaurants 

Tijdens de lockdown moesten restaurants verplicht sluiten en werden door de overheid onmiddellijk aangespoord om afhaal- en leveringsdiensten te organiseren terwijl ze wel aanspraak konden maken op de corona-hinderpremie. De cateraars en feestzalen zagen door de lockdown hun omzet als sneeuw voor de zon wegsmelten, ook al door deze aagemoedigde concurrentie. 

Aanvankelijk bleek dat de cateraars en feestzaaluitbaters ook recht zouden hebben op de corona-hinderpremie. Doch 6 maanden later blijkt dat uitbetaalde hinderpremies heel sterk verschillend zijn. Het hek is pas helemaal van de dam wanneer nu blijkt dat ze de premie moeten terugbetalen. Frustratie alom zoals hieronder in de getuigenissen blijkt. Met deze ongelijkheid worden we als cateraars en feestzaaluitbaters aan de rand van de maatschappij gezet, klinkt het. 

Getuigenissen van cateraars en feestzaaluitbaters

Hieronder tal van getuigenissen van cateraars en feestzaaluitbaters waarvan de naam bij de redactie is bekend.

We zijn het beu

Wij hebben een feestlocatie met vrije keuze van traiteur. 2020 zou een topjaar worden. Eind 2019 hadden we al een zestigtal feesten op de agenda staan.  Dit vooral in het tweede en derde kwartaal.  

Tijdens de lockdown hadden we net als onze collega’s cateraars en feestzaaluitbaters begrip dat we niet open mochten zijn. Wat waren we dan ook blij dat we op 1 juli terug mochten werken. Weliswaar met de vele beperkingen waardoor we van de negen geplande feesten er nog slechts drie overhielden. De hoop die ons gegeven werd voor versoepelingen vanaf 1 augustus gaf ons terug vleugels. Maar helaas de euforie was van zeer korte duur. 

In oktober staan nog enkele feesten op de agenda, en we hopen dat die kunnen doorgaan, maar van 31 oktober 2020 tem 15 april 2021 staat er niks gepland. Mensen durven niks meer te plannen. Dit gaat niet meer over eventjes overbruggen, dit gaat over 6 kwartalen ofwel anderhalf jaar zonder beroepsinkomsten. We zijn het nu allemaal zo beu …  

cateraars zijn het beu Horeca Webzine

Onduidelijke communicatie

Wat voor het ogenblik zeer moeilijk is, is de onduidelijkheid van wat kan en niet kan. Meerdere keren hebben we gebeld naar FOD Economie, naar onze burgemeester,… die ons bevestigden dat privéfeesten slechts kunnen tot 10 personen. We houden ons aan de regels want we hebben schrik voor boetes die we kunnen we missen als kiespijn, maar we zien restaurants andere locaties die wel feesten doen, een pop-up starten, toelating krijgen van hun burgemeester,…

Net als een café die geen bier mag schenken

Het voelt aan als lachen met onze sector van cateraars en feestzaaluitbaters. Je mag open doen maar met maximum 10 personen, sluiten om 1 uur, niet dansen,… Dit zijn geen criteria voor een feest. Het is een manier zoeken van de overheid om geen premies te moeten uitbetalen maar toch te maken dat de sector niet kan werken. Precies hetzelfde alsof ze zouden zeggen dat de cafés mogen opendoen maar verbieden om alcohol te schenken, een kledingwinkel zonder kleding, een bakker zonder brood. 

Bijkomende steun belangrijker

Ik denk dat bijkomende steun belangrijker is dan weer mogen feesten organiseren voor meer dan tien personen, want wat wij van onze klanten vooral horen is dat zelfs als het mocht, hun gasten niet durven te komen naar een feest omwille van de besmettingskans. Ook bij ons volop annuleringen en geen nieuwe reservaties.

Het Belgische systeem trekt op geen kl****

De klanten blijven bellen voor hun communiefeesten, maar zijn met meer dan 10. Ook zij weten niet meer wat mag en niet. De ene zegt 5 personen gezin + bubbel van 10. De andere weet niets van boetes. Op de duur worden de feesten gespreid over de middag en avond en/of over twee dagen. Telkens bubbels van 10. Mensen worden creatief. 

Maar waar gaat het naartoe? Wij moeten tweemaal met alles naar buiten komen en personeel voorzien om onze klanten toch maar ten dienste te zijn. En dan spreek ik nog niet over de vele annulaties. Het is een ware schande! Hoe krijgen we eindelijk wat meer ruimte om rendabel te werken? Heel het Belgische systeem trekt op geen kl****.

Het einde van mijn zaak komt in zicht

De onlogische maatregelen die genomen werden in verband met de catering en thuisfeesten hebben me diep gefrustreerd, zeker als je ziet wat er rondom ons allemaal wel mag. Wat me het meeste pijn doet, is dat er geen toekomstperspectief is. Andere jaren is mijn agenda voor de feestdagen al gevuld begin september, de communiefeesten volgend jaar voor driekwart vastgelegd. Maar momenteel is er geen enkele boeking, niks, nul, nada! De mensen zijn zo bang gemaakt dat er niks meer georganiseerd wordt. Het einde van mijn zaak komt in zicht.

We hopen het einde van het jaar te halen

In het najaar van 2019 geraakte mijn agenda voor 2020 goed gevuld en ging mijn zaak na een paar jaar rendabel worden en zouden we er kunnen van leven. We deden nog extra investeringen om onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Maar dan kwam er COVID-19. 

Vanaf 13 maart werden al onze feesten uitgesteld en geannuleerd. Het uitstellen werd steeds maar naar later…augustus, september, oktober,… om finaal te worden geannuleerd.

Op dit moment proberen we ons hoofd boven water te houden met het leveren van belegde broodjes, soepen, salades, koude schotels,… Maar dit kost ons heel veel energie en is binnen onze structuur weinig rendabel. Ondertussen zijn onze spaarcenten al opgesoupeerd. Wij hopen op een snelle versoepeling van de maatregelen en/of een financiële tegemoetkoming van de overheid, zoniet halen we het einde van het jaar niet.   

Communiefeesten in omliggende restaurants

Als cateraar en feestzaaluitbater moest ik afgelopen weekend met lede ogen moeten aanschouwen dat er communiefeesten werden gehouden in omliggende restaurants. Die werden afgehuurd door privépersonen om weliswaar volgens de opgelegde restaurantregels een feest te geven van meer dan 10 personen. Dit kunnen wij als feestzaal toch ook? Restaurants die met live-muziek diners voor 300 personen verzorgen waar wordt gedanst en geen controle op is uitgevoerd. Ik gun het de zaken, maar als het kan voor hen, dan mag het toch ook voor ons?  

cateraars bediening Horeca Webzine

Dit was het dus … 

Na 7 maanden alles op alles te zetten om er toch door te geraken en uit te kijken om te herstarten, zijn we nu genoodzaakt om de boeken neer te leggen. Geen enkele bank wilt nog ondersteuning bieden gezien ze geen zekerheid hebben van terugbetaling. Wat is het toch fijn om zoveel steun te krijgen (sarcasme). We voelen ons echt in de steek gelaten!

Fake agenda 2021 

Ik maak me als feestzaaluitbater zorgen over de zeer goed gevulde agenda van volgend jaar. Allemaal trouwers die zich verheugen op hun feestelijke dag mét dansfeest. Ik heb voor mijn twee locaties volgend jaar zowat 150 trouwfeesten op de agenda staan.

Wat als men volgend jaar beslist om nog steeds geen dansfeesten toe te laten? Dan is heel mijn agenda fake en krijg ik die nooit meer ingevuld. Ik hoop op een langetermijnbeslissing van de overheid want deze jojo is voor onze sector van cateraars en feestzaaluitbaters moordend. 

Niemand voelt zich verantwoordelijk

Vreselijk hoe onze vleugels worden afgeknipt zonder enig medezeggenschap. Er wordt in onze naam beslist zonder veel duiding en zonder enig perspectief. Onze vrijheid is geen cent meer waard alsook het risico die men neemt als ondernemer. 

Het aantal wanhoopsdaden stijgt in onze sector maar daarover wordt niet gesproken want niemand voelt zich verantwoordelijk. Genoeg is genoeg. We moeten leren leven met dit virus en iedereen laten werken zodat onze welvaartsstaat niet vervalt in een derdewereldland.

cateraars wanhoop Horeca WebzineZum kotzen 

Wij wisten pas op 8 juni dat we weer konden openen, maar het duurde drie weken vooraleer we onze eerste opdrachten konden uitvoeren. Na een paar weken terug alle remmen dicht: maximum 10 personen catering. Maar ondertussen laat de overheid toe dat restaurants onze taken overnemen, en gebaren zich van niets. ‘Zum kotzen’ dat dit wordt gedoogd, ten koste van onze sector. 

Terugbetalen van de hinderpremie is onaanvaardbaar

Al sinds dag 1 van de lockdown heeft de overheid gefaciliteerd dat de restaurants onze activiteiten konden overnemen. Als cateraar werken wij nationaal, onmogelijk om een delivery of take away op poten te zetten zoals de restaurants, die beschikken over een makkelijk om te bouwen reservatiesysteem en regionaal klantenbestand. En dit terwijl ze ook een hinderpremie ontvingen. Niet dat ik daar jaloers om ben, maar dan moeten ondervinden dat wij cateraars en feestzaaluitbaters onze goedgekeurde en uitbetaalde hinderpremie moeten terugbetalen terwijl we geen inkomsten hebben kunnen genereren, is onaanvaardbaar. 

Kamikaze zaken zullen ons uitroeien 

Chaos noemt men dit. Heb vanavond nog iets gezien wat je in coronatijden niet voor mogelijk houdt. Een café met daarnaast feesttent zit vol met volk met ‘kin-maskers’ gezellig naast en tegen elkaar geplakt. Miljaar, zo veel zin om de politie erop af te sturen. Het zijn deze kamikaze zaken die ons zullen uitroeien! Pfff, waar voor vechten we eigenlijk nog!

We tellen niet voor Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen heeft met hun laatste promotiefilmpje laten zien dat catering niet telt voor de beroepsfederatie. Enkel de hotels, restaurants en cafés zijn erin vertegenwoordigd.

Boeken neerleggen na 30 jaar hard werk

Wegens de aanhoudende impasse voor feestzalen zijn we op een punt gekomen dat we genoodzaakt zijn om de boeken neer te leggen. We betreuren ten zeerste de huidige gang van zaken en klagen het complete gebrek aan perspectief vanuit de overheid aan die geen oor heeft naar de noodkreet vanuit onze sector.

De hoge vaste kosten en huurgelden die gepaard gaan met de uitbating van een kasteel dwingen ons na meer dan 6 maanden complete en gedwongen inactiviteit tot deze betreurenswaardige beslissing.

Het is hartverscheurend om na meer dan 30 jaar hard werk ons levenswerk hierdoor te zien verloren gaan. We vragen begrip aan onze medewerkers, klanten en leveranciers voor deze ongeziene situatie waarin we ons bevinden. 

cateraars Horeca Webzine

Lasten verlichten en laten bevriezen

Het gaat niet om wie het creatiefste is maar gewoon over wie al langst bezig is en de meeste reserves heeft. Als jonge startende ondernemer die voor COVID-19 elke verdiende euro terug heeft geïnvesteerd, ben ik best creatief genoeg met de middelen die mij nog resten om misschien nog 7 maanden te overleven.

Geloof me vrij, als die regering niet wakker wordt geschoten, gaan er heel veel de dieperik in en onvermijdelijk failliet! 

Deze woorden had ik hier nooit geschreven want in een normale situatie ben ik hard aan het werk, maar de regering verhinderd mij en om te kunnen werken. Die regering moet dus dringend in gebreke gesteld worden en onze lasten verlicht en verplicht worden bevroren! 

Horeca Vlaanderen beschouwt ons als weeskind

Ik heb samen met mijn vrouw een cateringzaak, wij hebben 3 vaste werknemers en verschillende flexijobbers en extra’s. De vaste medewerkers zijn vanaf dag 1 van de coronacrisis 100% technisch werkloos de flexi en extra’s moeten gewoon niet komen (hopelijk haken er niet te veel af, de meesten zijn al verschillende jaren onze steun in drukke periodes)

Wij hebben geen eigen feestlocatie en werken bij de klant thuis, op het bedrijf, tent, feestzaal,…

Ons bedrijf steunt op 4 pijlers:

  • Naar bedrijven: geen dagelijkse catering maar enkel bedrijfsfeesten, pensioen-vieringen, productvoorstellingen, teambuildings ed.
  • Naar particulieren: doop, Communie , lentefeest, huwelijken, verjaardagen, jubilarissen, vriendenfeesten, tuinfeesten,….
  • Naar verenigingen: OKRA, NEOS, Femma, muziekverenigingen, …
  • Als externe cateraar op de schepen van Rivertours ( als de klanten een boot huren verzorgen wij het eetgedeelte op de schepen)

Op 3 september kreeg ik een mail van VLAIO dat de volledige steun (€8.800) die ik gekregen had, moest terugbetalen omdat wij enkel over een bureau voor besprekingen met de klanten, een keuken en opslagplaatsen beschikken en geen vrij publiek toegankelijke locatie.

Op 12 maart heeft de ministerraad beslist dat er geen feesten meer mochten doorgaan, wij hebben ons sindsdien aan alle opgelegde regels gehouden met als gevolg dat ik in het 2de kwartaal een omzetverlies van 98% had ( zie attest boekhouder in bijlage), 3de kwartaal is nog niet afgesloten maar dezelfde cijfers dienen zich aan, voor het 4de kwartaal zijn alle grote evenementen als geannuleerd of verplaatst naar volgend jaar, ik zie dus nog geen licht aan het einde van de tunnel!

Maar volgens de Vlaamse regering heb ik dus geen recht op een hinderpremie , dus als ik de gezagdragers nu op TV steunmaatregelen hoor aankondigen krijg ik een licht gevoel van opstandigheid, maar dat zal natuurlijk overdreven zijn.

Wij waren van plan binnen 5 à 6 jaar met pensioen te gaan. Als je stopt blijven er nog een tijdje alle soorten rekeningen in je bus vallen waarvoor wij reeds wat geld hadden voorzien. Dat zijn wij nu aan het opsouperen. Dus de regering zal content zijn, wij zullen met zijn allen wat langer moeten blijven werken. 

Ik ben al jaren lid van Horeca Vlaanderen maar voel mij in deze crisis niet door hen vertegenwoordigd. Zij hebben mij echt teleurgesteld. Catering beschouwen zij als een weeskind.

Zo zal het nooit lukken 

Daarnet een wandeling gemaakt in m’n dorp langs velden en kleine paadjes. Per toeval passeer langs een paadje een achtertuin waar klein feestje aan de gang is. Naar schatting zo’n 25 aanwezigen zowel jong als oud die allen onbezorgd samen te eten en drinken. En ik mag geen catering verzorgen voor meer dan 10 personen? Zo zal het nooit lukken …

Boeken toe na 5 succesvolle jaren

Corona heeft ons allen geen deugd gedaan. Dat is het minste dat we er van kunnen zeggen. 

Het verloren jaar 2020 zullen we niet meer ophalen. We moesten herbronnen en keuzes maken. Onze keuze is om na 5 wondermooie jaren plaats te maken voor iets nieuw. 

Wat weten we nog niet. Maar één ding is zeker op 30 september worden de boeken neergelegd en valt het doek over hete zomers met nog hetere festivals, privéfeesten, wekelijkse markten en tal van beurzen met onze foodtruck. Creatief zijn als ondernemer is niet de enige troef, geld is de grootste en belangrijkste!

Geen perspectief voor 2021

Wij beschikken over een kleine feestzaal tot rond 100 personen. Onze agenda is zowel voor het najaar als voorjaar 2021 goed gevuld. Alleen vandaag al kreeg ik twee annulaties voor november en voor december. Oktober is sowieso al zo goed als leeg. Mensen verplaatsen hun feesten nu niet meer, maar annuleren ze gewoon. 

Het najaar ligt onze zaal dus stil. Het voorjaar is nog afwachten, maar sowieso zijn er al veel minder reservaties voor januari, februari en maart. Wel krijgen we nu al wat aanvragen voor communiefeesten in mei. Maar wat moeten we zeggen? We weten niet wat er zal komen. 

cateraars feestzaaluitbaters Horeca Webzine

Dagelijks voorbeelden van hoe het niet mag

We zien alle dagen en overal voorbeelden van hoe het niet mag, maar toch gedaan wordt. Gisteren zijn er bijvoorbeeld communies in de buurt doorgegaan waarvan wij er normaliter 12 van zouden hebben verzorgd! Nu 1 pakket takeaway voor 10 personen. Onze wijnhandel had nochtans de ene na de andere bestelling voor 30 flessen en meer.

Horeca Vlaanderen laat ons in de steek 

Wanneer mogen we eens wat positief nieuws verwachten voor onze sector? Iedereen in de horeca en eventsector mag precies terug gasten en supporters ontvangen en wij blijven in de kou staan. Horeca Vlaanderen laat ons serieus in de steek, mijn gedacht.

Trouwfeest op restaurant 

Een trouwkoppel dat hier zou trouwen de derde week van september, gaat nu ‘s middags op restaurant. Het avondfeest is naar volgend jaar verschoven in onze zaak. Ze hebben het volledige restaurant afgehuurd en zijn met 50 personen. De restaurateur maakt allemaal aparte bonnen per tafel en heeft gevraagd aan het trouwkoppel om cash per tafel te betalen.

Reeds 220 feesten geannuleerd 

Al mijn bedrijfsfeestjes tot het einde van het jaar zijn er ook al aan. Zonet een bedrijf die me belde en me zei dat ze het niet kunnen maken om hun conferentie te laten doorgaan want als er iemand in de zaal besmet zou zijn, moet heel het bedrijf in quarantaine. Ondertussen sinds het begin van COVID-19 reeds 220 feesten en verhuur van de zaal voor meer dan 100 personen geannuleerd.  

cateraars Horeca Webzine

2020 had een topjaar moeten worden

De afgelopen maanden waren een rollercoaster aan emoties en ervaringen. In de eerste fase hadden we 100% begrip voor de situatie. We zouden ons een paar maanden rustig houden voor de gezondheid van het ganse land. 

Er stond heel wat op onze agenda; van april, mei en juni zijn namelijk topmaanden voor ons. Maar met goede hoop zouden we de feesten kunnen verplaatsen naar de zomer, en dat zou alles goed maken. In juli hoorden we de verlossende woorden: feesten tot 50 personen zijn weer toegelaten. Nog steeds met een beperking, maar goed, hier konden we al iets mee. 

Helaas was dit van korte duur, na 3 weken werden de maatregelen teruggeschroefd. Terwijl onze dagbesteding zou moeten bestaan uit offertes maken, planningen opstellen en voorbereidingen maken, werden we overspoeld met e-mails om feesten te verplaatsen en zelfs te annuleren. 

Ondertussen lopen onze vaste kosten gewoon door, vragen klanten hun voorschotten (terecht) terug en hebben we niks van inkomsten. 2020 had een topjaar moeten zijn, helaas blijft er maar 15% van over.

Ongelijkheid een doorn in het oog

Wij zijn dankbaar voor onze trouwe klanten die kiezen om hun feest te verplaatsen en nog eens te verplaatsen en ja, nog eens. Maar daarnaast zien we andere binnengehaalde opdrachten uitgevoerd worden in een restaurant of pop-up, want daar mag de familie blijkbaar wel met 50 personen samen komen. Deze ongelijkheid is een doorn in het oog voor onze sector.

Weinig hoop voor cateraars

Vandaag zijn we 15/09 en we hebben geen idee wat er toegelaten is in oktober. Aangezien een cateringagenda wordt ingevuld over lange termijn is dit geen werkbaar kader. Zonder duidelijk perspectief zie ik weinig hoop voor cateraars en feestzaaluitbaters

We kunnen perfect in alle veiligheid grote groepen ontvangen

Jaarlijks leveren wij videe en stoofvlees voor het eetfestijn van Chiro in onze buurt. Tot hun verbazing maar uiteraard ook grote blijdschap kregen ze groen licht van de gemeente voor de organisatie en dit nog eind september. Twee shiften van maximum 200 personen. Ik ben erg blij voor hen maar onze zalen blijven leegstaan. Al 7 maanden blijft een capaciteit van 900 plaatsen – verdeeld over twee locaties – onbenut en dit terwijl we perfect in alle veiligheid grote groepen zouden kunnen ontvangen. Absurde tijden. Absurditeiten. Nodeloze slachtoffers.

Onze klanten wachten af … tot het te laat is

De klok tikt, de lange winter komt eraan. Onze feestlocatie blijft leeg. In oktober nog 8 feesten op de agenda. Onze klanten wachten af, wij wachten op een versoepeling. In Brussel liggen ze er blijkbaar niet wakker van. Er is geen zicht op een nieuwe veiligheidsraad want die is ontbonden. Er komt een nieuwe raad. En wij – cateraars en feestzaaluitbaters – maar wachten tot ze dan met een smile gaan aankondigen … dat er vanaf 1 november weer gefeest mag worden.Te laat!

cateraars buffet Horeca Webzine

Rarara…  wat is het veiligste? 

Vandaag weer weet van een van mijn communies die is doorgaan in een taverne. Mensen reserveren gewoon 3 tafels van 10 personen en ontwijken zo de regels die opgelegd zijn aan de cateraars en feestzaaluitbaters. Weg feest, weg inkomsten. Nu zaten ze met 30 tussen 100 anderen. Bij mij gingen ze met 30 alleen in een zaal hebben gezeten. Rarara…  wat is het veiligste? 

Frustrerend 

Ik hoor hier dat huwelijksfeesten doorgaan in restaurants, en babyborrels tot 100 personen, gewoon verdeeld over 10 tafels. Goed voor de collega’s van de resto’s uiteraard, maar zo onwezenlijk frustrerend dat wij dit niet mogen.

Onaanvaardbaar

Als het om belastingen te betalen is, dan zijn we allemaal gelijk voor de wet, maar om een premie te ontvangen, worden voorwaarden opgelegd die na het toekennen ervan werden veranderd. Onaanvaardbaar dat wij die premie nu moeten terugbetalen.

Waar is de logica?

Ik verneem dat cateraars tot 200 personen mogen verzorgen bij voetbalwedstrijden. Terwijl ik zaterdag en zondag 2 communiefeestjes heb van 10 personen. Waar is de logica? Heel veel frustratie en ongenoegen.

Geef ons een hinderpremie als we niet mogen werken

Sinds half maart een volledige anulatie van mijn agenda die er nochtans veelbelovend uitzag voor 2020. Klanten zoals het Vlaams Parlement, BAM-groep, vele bedrijven en gemeentes, tientallen privé-feesten en veel meer werden door COVID-19 genekt.

We werden onmiddellijk geholpen door de staat, waauw! Een schrijven van Vlaio dat alles was goedgekeurd en ik de toegekende premie zou krijgen.

Plots een schrijven eind mei dat ik alles moet terugstorten. Dit was meer dan een koude douche wetende dat ik 90% omzetverlies heb geleden tegenover 2019.

Als cateraar die 25 jaar in het beroep staat, heb ik gelukkig de nodige basis opgebouwd en kan ik stand houden.

Wat erger is dat ik mijn mooi beroep niet meer mag uitoefenen en de andere horeca ( restaurant, brasserie enz. ) wel. Waarom? Wij hebben sinds de uitbraak alle regels gerespecteerd zoals de andere horeca (afstand bewaren, mondmaskers,…)

Het zag er lang goed uit … een versoepeling naar 50 en dan 100 man … mooi!

Dan plots de mededeling dat we als cateraars maar 10 personen mochten cateren! Wie beslist zoiets, zijn die dan echt zo dom daar in Brussel? Tien personen, daar kan je de keuken toch niet voor openen? Ze mogen met mij eens de berekening komen doen en we zullen samen zien wat er netto overblijft na een catering op locatie voor 10 personen.

Als we dan toch niet ons werk kunnen doen zoals het hoort, dat ze ons dan een hinderpremie per dag betalen.

Wat me ook frustreert is dat we als cateraars niet optimaal hebben kunnen profiteren van de takeaway. Wij hebben wel een naamsbekendheid in onze wereld van catering maar weinig particulieren kennen ons en zo konden we het ook niet optimaal benutten.

Nog een puntje is dat ik respect heb voor de regels rond COVID-19 maar die zouden wel in verhouding moeten staan voor alle deelsectoren van de horeca. Iedereen gelijk en geen aparte regels voor restaurants, cateraars,…

Mensen durven nog niks plannen in 2021

Toch ongelofelijk dat mensen zo reageren, dit was een aanvraag voor augustus 2021! Zelfs voor volgend jaar durven mensen geen plannen maken. Vandaag op de mail: “Bedankt voor jullie reactie. Gezien de slechte coronacijfers hebben wij voorlopig onze planning on-hold gezet en wachten af…”
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Gratis abonnement

Abonneer je gratis op Horeca Webzine en ontvang tweewekelijks op zaterdagmorgen in je mailbox het allerlaatste nieuws, originele tips, weetjes, inspirerende verhalen en aanbiedingen van en voor de horeca.

Zonder dat je er iets extra hoeft voor te doen, maak je ook tweewekelijks kans op tal van culinaire geschenken.

Om de nieuwsbrief te kunnen personaliseren, willen we graag weten wie je bent. Voor iedere lijst die je aanstipt, krijg je een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Het gratis abonnement op Horeca Webzine kan op ieder moment worden opgezegd.

Nieuwe berichten